Van egy liget a két világ határán...

Páneurópai Piknik

Piknik kiadvány

Írta: Pi

Barátaink, Európaiak!

A történelem az évszázadok során igazolta, hogy az egyetemes béke egyetlen útja a népek barátságának elmélyítése, a politikai praktikák által emelt szögesdrótok és lélektani sáncok lerombolására.

A20.század végére el kell érni, hogy Európa a benne élő népek közös háza legyen, ahol nemzetiségre, ideológiára tekintet nélkül a tiszta emberi kapcsolatok dominálnak.

A következő évszázad már nem lehet a marakodások, háborúskodások időszaka!

Erre kötelez minket a jövő iránt érzett felelősségünk!

Ennek szellemében 1989 aug. 19-től kezdődően mindenévben megrendezzük a magyar-osztrák határon a lebontott vasfüggöny helyén az európai népek találkozóját.

Minden embertársunkat szeretettel várunk, aki hajlandó ezzel a gesztussal is demonstrálni, a kisemberek sok évszázados álmát, a békés, szabad Európát!

 

Mészáros Ferenc 1989. augusztus 19.

Luficer

Írta: Pi

A profán-bután, avagy Lucifer metamorfózisa

( jegyzet)

Ha létezett az aranykor, akkor minden bizonnyal meghatározható az az aktus, amely annak erózióját, bomlását okozta és ez nem más, mint Lucifer megjelenése.
Lucifer: a fényhozó, vagyis az első szólista.
Az első emberi egyed, aki képes volt az összhangból kilépni és saját hangját jól megkülönböztethetővé, hallhatóvá és – nem mellékesen – vonzóvá, önmagát láthatóvá tenni.
Az a folyamat, amit történetnek nevezünk, bizonnyal ezzel az aktussal kezdődött és mint az elmúlt évezredek igazolják, Lucifer szaporulata meglehetősen erőteljes volt. Olyannyira, hogy már a szólisták között is rivalizálás alakult ki a dominancia érdekében s az egykoron igéző hangzás zavaros zsivajjá züllött, azonosíthatatlanná vált.
Lucifer mutálódott, szaporulata már csak egyetlen hajdani tulajdonságát hordozza: a láthatóságot, a lebegő semmi, a lufi csalárd, hamis képzetét.
A történet ily módon nem más, mint Lucifer lassú gradációja, majd degradációja, a Luficerré süllyedés metamorfózisa.
Igen: süllyedés! Még akkor is, ha látszatra fölöttünk vannak…
Persze csupán addig, amíg engedünk a látszat igézetének és hajlandók vagyunk felfújni őket.

Bővebben ...

A valóság a Páneurópai Piknikről

Írta: Pi

Barakkba zárt legenda

                       ( Pi=Mészáros Ferenc, aki a Páneurópai Piknik ötletgazdája volt...)

1989.augusztus 19-én Sopronpusztán, a Páneurópai Piknik alkalmával közel ezer keletnémet ember áttörte a magyar-osztrák határt…

Az esemény tényszerű leírása Nagy László ( Bizánci megoldás, vagy…) tollából megtörtént, így azzal nem is kívánok foglalkozni.

Amiért szükségesnek éreztem ezen a honlapon megírni gondolataimat a hajdani nagyhatású eseményről, az a „száraz tény”, hogy én voltam az ötletgazdája, „szellemi atyja”. Lévén, hogy az azóta eltelt több mint negyedszázad során mindazon gondolataimat, élményeimet, amelyek az én aspektusomból az eseményhez szervesen hozzátartoznak, annak utóélete során nem vették figyelembe, az úgynevezett történelmi elemzések és egymást követő tudományos konferenciák során, hanem azt a nyilvánvaló tényt is háttérbe szorították, hogy valóban én lennék az esemény iniciátora, fontosnak tartottam, hogy ha máshol erre nem nyílik lehetőség, legalább ezen a helyen megírjam a Valóságot.

A Valóság és a történettudomány között – mint ennek az eseménynek a kezelése is igazolja – lényegi különbségek vannak. Ennek az igazolásába fölösleges belemenni, elég a történettudomány elmúlt ötven esztendejének értelmezéseit megvizsgálni különböző események kapcsán és a fenti állításom igazolást nyer mindenki számára.

A Valóság egzakt, világos, ezért veszélyes… És a Valóság mindig szubjektív! Hitelességét nem az utólagos értelmezések adják, hanem a megéltség, átéltség szintje.

Bővebben ...