Huszonöt éve bontottuk, most a huszonhatodikban építjük.

Egyszerűbben fogalmazva: a huszonhat kevesebb, mint a huszonöt. Ha úgy tetszik ,ez a tény a lejtmenet pontos megfogalmazása, a lankán botorkálás jellegzetessége: a kevesebb mindig többet ér, mint a több.

Tavaly, amikor a Páneurópai Piknik 25. évfordulójára emlékeztünk – a hajdani ötletgazda jogán - többször elmondtam: annak az eseménynek nem az volt az egyetlen és leglényegesebb megnyilvánulása, hogy néhány száz NDK-s polgár áttörte a határkerítést.

Ez csupán a látható, attraktív következménye volt.

Az akkori esemény lényege annak a katarzisnak a megélése volt – legalábbis számomra – hogy a huszonhat igenis több, mint a huszonöt! Ott, akkor, néhány órára ez a nyilvánvaló igazság érvényesült. Talán ezért is történt minden úgy, ahogyan történt: tisztán, emberi minőségben, atrocitás, erőszak, vér nélkül.

Magát a Páneurópai Pikniket is az a vágy inspirálta bennem, hogy a honi barakkban – mint minden barakkban - érvényes, fent leírt "hazugság tétel" – a huszonöt több, mint a huszonhat – megtörjön végre. Innen, ebből a barakkból úgy tűnt, hogy az akkori határon túl nem érvényesül ez a lejtmeneti értékrend.

Aztán rövid időn belül kiderült az igazság: ott is barakkok vannak, csak díszesebbek, komfortosabbak, kicsit tágasabbak, de éppúgy a barakkokra általában érvényes tétel működteti őket, amellyel szemben akkor, 1989-ben demonstráltunk.

Most új kerítés épül. Nem nyugaton, hanem délen, és nagy-nagy tévedésben él az az embertársunk, aki azt gondolja, hogy csupán az érkezők fékezése ennek az új kerítésnek a célja, üzenete.

Ez az új kerítés demonstráció a barakk hazug értékrendje ellen, az ellen, hogy a huszonhat kevesebb, mint a huszonöt.

Tavaly az ország miniszterelnöke már rést ütött a barakkon, amikor megtagadta a liberális eszméket, azaz ki merte mondani, hogy a huszonöt kevesebb, mint a huszonhat.

Mindnyájan voltunk fiatalok és pontosan tudjuk, hogy a liberalizmus tulajdonképpen egy életkori sajátosság, és mint ez a mostani kerítésépítési kényszer is igazolja, mint társadalomszervezési rendszer sorozatosan megbukik…

A lankán  lefelé könnyebb haladni, de mi kelet-európaiak tudjuk, hogy ez a botorkálás szakadékhoz vezet.

Az új kerítés fék, a szakadékhoz vezető út eltorlaszolása. 

 

Mészáros Ferenc ( A Pi)